Assistencia domiciliaria gent depenent

Assistencia domiciliaria gent depenent és a AKASA SERVEIS.

Serveis en assistencia a domicili són:
 o       Higiene i cura personal. 
 o       Ajuda a l´alimentació i control de la mateixa segons instruccions mediques. 
 o       Supervisió de la medicació segons instruccions mediques. 
 o       Ajuda a la movilització dintre i fora del domicili. 
 o       Companyia. 
 o       Activitats d´entreteniment i oci. 
 o       Acompanyament a la realització d´activitats quotidianes com la compra, cites mèdiques, visites familiars, dinars familiars o qualsevol altra situació que requereixi una atenció personal. o       Acompanyament diürn i nocturn a Hospitals. 
 o       Contribució al descans familiar. 
 o       Servei domèstic: neteja, planxa i cuina.                           

 Els horaris assistencia domiciliaria gent depenent poden ser variats segons les necessitats de cada persona: 
 o    Serveis puntuals: d´acompanyament al metge, acompanyaments a l´hospital, ajuda domèstica, compañía, ajuda a la higiene i movilització. 
 o    Necessitat d´unes hores setmanals: A partir de 2 hores setmanals. 
 o    Necessitats de servei diari: de dilluns a divendres o dilluns a diumenge. 
 o    Serveis d´una cuidadora interna: les 24 hores del dia. 
 o    Servei de substitució de vacances de la seva Cuidadora.       

 Si volen ampliar la información en assistencia domiciliaria gent depenent poden trucar al 93 454 05 29 o bé per email a info@akasaserveis.es